LOs sekretariat vedtok i dag å bevilge 10 milloner kroner til Utøya. Og summen skal vokse. Forbundene og lokale ledd oppfordres i vedtaket til å bidra til en felles konto, slik at fagbevegelsen samlet kan bidra så det monner.– Dette er en langsiktig bevilgning. Vi ønsker å gi et solid bidrag til at Utøya også i framtiden kan være en viktig møteplass for demokratibygging og fagligpolitisk aktivitet blant ungdom, sier LO-leder Roar Flåthen i en pressemelding.

LO-sekretariatet skal senere i år avgjøre hvordan pengene best kan komme til nytte for dette formålet. 

Utøya ble gitt til AUF i gave fra Oslo Faglige Samorganisasjon i 1950. Utøya er mest kjent for sin årlige politiske sommerleir som varer i fire dager og samler rundt 800 ungdommer. LO og forbundene har lange tradisjoner på Utøya. LO har egen stand på og arrangerer ulike faglige aktiviteter i samarbeid med de største LO-forbundene under AUFs sommerleirer. For få år siden ble dessuten ”LO-toppen” med tre nøkterne hytter og utendørs fellesområde etablert. Dette er blitt et sentralt aktivitetssted på øya.

Utøya leies også ut til andre politiske ungdomsorganisasjoner på venstresiden og interesseorganisasjoner. Flere LO-forbund, særlig forbundenes ungdomsvirksomhet, benytter Utøya til ulike aktiviteter og kursopplegg.