LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund skriver under på revidert Hovedavtale mellom LO og NHO.

Publisert 10.11.17 Av: LO – Informasjons og rådgivningsavdelingen 

Forhandlingene om revisjon av hovedavtalen mellom LO og NHO ble avsluttet 10. november 2017.

– Hovedavtalen regulerer de tillitsvalgtes rettigheter og arbeidsforhold, og det er alltid et mål å få forbedringer i disse bestemmelsene. Også denne gangen fikk vi gjennomslag for små, men viktige forbedringer i tillitsvalgtes arbeidsvilkår, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Hovedavtalen presiserer nå at protokoller fra forhandlinger skal undertegnes «så snart som mulig», og at tillitsvalgte skal ha adgang til hensiktsmessig kommunikasjonsutstyr, på linje med det som benyttes i bedriften.

Hovedavtalen slår fast at organisasjonene, i kraft av å representere brede interesser, ivaretar et samfunnsmessig helhetssyn. I forbindelse med årets revisjon, fikk LO også gjennomslag for å understreke frontfagmodellens betydning.

Les også: Arbeidslivets grunnlov revideres

LO og NHO ble videre enig om mandatet for en arbeidsgruppe som i avtaleperioden skal gjennomgå tilleggsavtalene IV Rammeavtale om teknologisk utvikling og datamaskinbaserte systemer og V Avtale om kontrolltiltak i bedriften, samt Hovedavtalen §§ 9-11 (Personellregistre og kontrolltiltak) og 8-1, 3. avsnitt (kontaktinformasjon til ansatte). Målet er i større grad å tilpasse disse bestemmelsene til dagens arbeidsliv, der nye typer teknologi inngår som en naturlig del.

– Hovedavtaleforhandlingene blir med rette omtalt som «de små skritts vei», sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. – Denne gangen er vi spesielt skuffet over at vi ikke fikk gjennomslag for nye tiltak for å styrke kompetanseutviklingen i bedriftene. Dette til tross for at alle parter er enige om betydningen av kompetanseutvikling, både for den enkelte, for bedriften og for sysselsettingen.

SE OGSÅ: protokoll fra forhandlingene