This content has been archived. It may no longer be relevant

Forbundsleder Anita Johansen mener regjeringens tiltakspakke legger byrden på arbeidstakerne

Arbeidsmandsforbundets leder Anita Johansen er skuffet over regjeringens tiltakspakke når det gjelder bekjempelse av koronaviruset.

-Dette er ikke godt nok og vi mener at regjeringen her legger alt for mye av byrden over på arbeidstakersiden og at mange svar ikke er avklart, sier Johansen.

Permitteringer

Forbundet organiserer store grupper innenfor renhold, vakt, anlegg, bergindustri, treningssentre med mer.

-Vi krever at medlemsgrupper som blir permittert må få kompensert alt inntektsbortfall, fortsetter Johansen.

Arbeidsfolk som holder landet oppe må ha en inntekt som dekker utgifter og kostnader til livsopphold i hverdagen. Dette gjenspeiles ikke i regjeringens opplegg. 

Inntektssikring

-De som må være hjemme for å ivareta egne barn eller som er satt i karantene må få full kompensasjon, understreker Johansen.

Det er også behov for å avklare hvilke personer og yrker som omfattes av Helsedirektoratets liste over kritiske samfunnsfunksjoner. Vi har mange medlemmer innenfor renhold, vakt og skadesanering som har behov for barnepass for å kunne stille i beredskapen.

Mange av våre medlemmer er usikre på hva som skjer med inntekten og hvilke rettigheter de har. Folk vil vite om de har økonomisk sikkerhet, og her må regjering og Storting levere. I tillegg til at de følger de viktige rådene som nasjonale helsemyndigheter løpende gir. Det er derfor viktig at myndighetene tar partene med på løpende råd i denne alvorlige situasjonen.

Tiltak for enkeltbransjer

Vi ser også en økende tendens til permitteringer i anleggsbransjen og regjeringen må umiddelbart vurdere iverksetting av tiltakspakker på linje med andre bransjer. Dette har fungert effektivt ved tidligere krisesituasjoner.

-Jeg forutsetter at Stortinget under sin behandling av disse spørsmålene vil ta vårt budskap på vegne av arbeidsfolk alvorlig. Jeg håper at vi kan komme gjennom denne alvorlige krisen for våre medlemmer på best mulig måte, avslutter Johansen.