Forbundsleder Erna Hagensen er skuffet over regjeringens forslag til revidert statsbudsjett som ble fremlagt i dag. En første gjennomlesning gir meg intrykk av at regjeringen ikke tar de høye ledighetstallene på alvor, sier hun.  

De tiltakene som er foreslått er alt for små og ikke vil være i nærheten av å bekjempe ledighetsondet. Ledighetstallene er bekymringsfulle for hele landet og ikke bare i sørvest, sier Hagensen. Hun er også svært skuffet over at denne regjeringen opprettholder beskatningen av sluttvederlaget, noe som rammer sliterne blandt arbeidsfolk.

Utvidelsen av permiteringsordningen og enklere kombinering av dagpenger og utdannelse er bra tiltak men dette kommer alt for sent for mange. Vi foreslo dette for over et år siden, sier Hagensen.

De foreslåtte tiltakspakkene bl.a. innenfor bygg og anlegg er så små at de neppe vil ha noen særlig effekt på landsbasis. Her må det mye sterkere krutt til som vi fikk til under finanskrisen sist, sier Hagensen. Anslagene til regjeringen om enorm vekst innenfor bl.a. anleggsektoren gjenspeile ihvertfall ikke i norske selskaper, hvor vi opplever oppsigelser og ikke vekst om dagen, sier forbundslederen.

Også kuttene i overføringene til kommunenes frie inntekter vil redusere tjenestetilbudet og vedlikehold av veier med mer. Jeg håper Stortingsflertallet vil lytte til våre innspill å legge til rette for endringer i dette reviderte budsjettet når dette skal behandles, sier hun.

Hagensen understreker også at hun har registrert dagens fremlegg av Stortingsmeldingen for Svalbard og perspektiver på framtiden for Store Norske Spitsbergen Kulkompani. Det er på høy tid at meldingen kommer og vi skal gå grundig gjennom det som her er foreslått før den behandles i Stortinget, sier Hagensen til slutt.