Pressemelding 23.09.2020

Vekterne i Norsk Arbeidsmandsforbund er ute i lovlig arbeidskamp. Konflikten handler blant annet om en anstendig lønn, lærlingers møte med arbeidslivet og retten til hele stillinger.

Alle partiene på Stortinget lovpriser den norske modellen med trepartssamarbeid, verdien av det organiserte arbeidslivet og viktigheten av ansvarlige parter i arbeidslivet. Da er det oppsiktsvekkende at midt under en lovlig arbeidskamp velger Vestfold og Telemark fylke å leie inn vektere fra et selskap uten tariffavtale for å utføre vakthold ved Horten Videregående skole.

Vestfold og Telemark Fylke er styrt av AP, SV og SP, og vi reagerer sterkt på at de rødgrønne partiene velger å undergrave en lovlig konflikt ved å engasjere et selskap som helt bevisst velger å stå utenfor det organiserte arbeidslivet. Dette fylket har også i flere år stått i front med den såkalte Skiensmodellen for et seriøst arbeidsliv. Dette viser at det er langt mellom liv og lære.

PSS Securitas AS er et selskap heleid av det største vaktselskapet i Norge, Securitas AS, og brukes i praksis til å underby sine konkurrenter ved å ikke betale tariff. PSS Securitas AS er heller ikke medlem i NHO, på tross av at deres styreleder sitter i NHOs hovedstyre.