Forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund Arne Presterud. Foto: Fri Fagbevegelse

Norsk Industri, Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Industri Energi har fått tildelt midler fra Hovedorganisasjonenes Fellestiltak for å styrke partssamarbeidet i gjenvinningsbransjen innen HMS.

Hovedorganisasjonenes Fellestiltak støtter samarbeidsprosjektet med opp til 1 185 000 kr. Prosjektet skal styrke sentralt og lokalt partssamarbeid, medvirkning og involvering i bedriftene mht. kontinuerlige forbedringsprosesser. Dette skal resultere i nye og konkrete forslag til HMS-tiltak, både basert på erfaringene bransjen allerede har og erfaringer som fremkommer gjennom dette prosjektet.
«Vi er svært takknemlige for støtten fra Hovedorganisasjonenes Fellestiltak og ser frem til å styrke partssamarbeidet rundt et svært viktig område for gjenvinningsbransjen.»
Det sier Gunnar Grini (Norsk Industri), Jørgen Kaurin (Fellesforbundet), Steffen Nilsen (Industri Energi) og Arne Presterud (Norsk Arbeidsmandsforbund) i en felles uttalelse. Partene understreker at det også vil være åpent for flere arbeidstakerorganisasjoner å delta i prosjektet der dette er relevant.

Forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet Arne Presterud sier i en kommentar: -Det er utrolig viktig at renovasjonsbransjen setter fokus på dette. Det har vært gjort mye godt arbeid de siste årene, men fortsatt ligger bransjen langt over snittet til Norsk Industri når det gjelder antall skader som er alvorlige nok til å gi fravær fra jobb. Vi er glad for at arbeidsgiversiden går i front her, og ser betydningen av et sterkt partssamarbeid!

Rekruttering av bedrifter som ønsker å delta vil gjennomføres på nyåret i 2022 og organisasjonene inviterer til et digitalt informasjonsmøte om prosjektet 4. februar. Beslutning om videre deltagelse vil tas av partene i virksomhetene. Organisasjonene bak søknaden håper på god oppslutning i bransjen.