Publisert i Dagbladet 24.april 2018


Ulovlig lav lønn og ulovlig lange arbeidsdager er virkeligheten for altfor mange
renholdere i Norge, advarer Arbeidstilsynet, NHO, Virke og LO.

Vet du hvilke lønns- og arbeidsvilkår de som gjør rent på din arbeidsplass har, og at dere som innkjøpere har et ansvar for å sjekke dette?

Alle virksomheter som kjøper renholdstjenester skal kontrollere at renholderne har lovlige lønns- og arbeidsvilkår. Under halvparten gjør dette. Enda færre er klar over at det er straffbart å ikke gjøre det. Det viser en undersøkelse gjennomført av Opinion på oppdrag fra Treparts bransjeprogram renhold.

Mange useriøse
Deler av renholdsbransjen er preget av useriøse virksomheter, som vinner oppdrag ved å tilby billig renhold. Ulovlig billig renhold. Innkjøperne tror gjerne de har gjort en god avtale, men noen betaler en høy pris for at innkjøperne skal få en lav pris. Taperne er den enkelte renholder og det norske arbeidslivet.

De fleste bedriftene i renholdsbransjen driver seriøst, og tilbyr sine ansatte lovlige, trygge og anstendige arbeidsforhold.

Men når de skal ut og konkurrere om nye oppdrag, er det vanskelig å vinne over konkurrenter som driver med skittent spill. Noen er rett og slett kriminelle aktører som utnytter sine arbeidstakere på det groveste.

Om du jobber i en klesbutikk eller i en barnehage, på et treningssenter eller hos et advokatkontor; alle er vi helt avhengige av at noen kommer og gjør rent hos oss. Både for hygiene og for trivsel. Det burde være en selvfølge at renholderne har de samme trygge og lovlige rammene i sitt arbeidsforhold som du har i ditt.

Innkjøperens makt
Hva kan en innkjøper gjøre med dette? Svaret er mye. Det er cirka 250 000 virksomheter i Norge, men undersøkelsen viser at svært få har noe særlig kjennskap til regelverket de er pålagt å følge ved kjøp av renholdstjenester. Hvis alle kjøper renholdstjenester fra offentlig godkjente renholdsvirksomheter og kontrollerer at de følger regelverket, kan de gjøre en uvurderlig innsats i arbeidet med å få de useriøse aktørene ut av markedet.

Vi – partene i arbeidslivet og myndighetene – jobber gjennom trepartssamarbeidet aktivt for å øke seriøsiteten i bransjen. Både sammen og hver for oss. Arbeidstilsynet har de siste årene vært på tilsyn hos nesten 3 000 innkjøpere av renholdstjenester.

Arbeidsgiverorganisasjonene tilbyr sine medlemmer informasjon og veiledning. Arbeidstakerorganisasjonene jobber gjennom sitt tillitsvalgtapparat for at de skal påvirke på sine arbeidsplasser. Men dette er ikke nok.

Innkjøperne har en svært viktig rolle, og må bidra i arbeidet med å bekjempe de useriøse aktørene i renholdsbransjen. Innkjøperne er vår fjerde samarbeidspartner, og i kampen for en seriøs renholdsbransje må alle fire samarbeidsparter ta ansvar og gjøre jobben sin.

Sjekkliste for innkjøpere
Så hvordan kan en innkjøper sjekke at man har alt på det rene?

1) Sjekk i renholdsregisteret at renholdsvirksomheten du bruker, eller den du vurderer å kjøpe fra, er godkjent og driver lovlig.

2) Bruk guiden ved kjøp av renholdstjenester som også ligger på arbeidstilsynet.no. Den gir både gode tips og er et nyttig verktøy som skal gjøre det enklere for innkjøpere å oppfylle informasjons- og påseplikten.

Hvis virksomheten dere bruker står oppført som «ikke lovlig» i renholdsregisteret, må dere enten kreve at de søker om godkjenning, eller avslutte kontrakten. Hvis dere under kontroll av lønns- og arbeidsforholdene i renholdsvirksomheten avdekker at de ikke følger regelverket, må dere kreve at de retter opp det som ikke er i orden, og eventuelt avslutte kontrakten hvis de ikke gjør det.

Det står garantert mange renholdsvirksomheter i kø for å gi dere et seriøst, godt tilbud. Hvis alle virksomheter som kjøper renholdstjenester gjør jobben sin med å ta en jevnlig systematisk sjekk på forholdene i renholdsvirksomheten de handler fra, vil det være et kjempeløft i arbeidet for et seriøst arbeidsliv i Norge. For lovlige og anstendige arbeidsforhold for alle renholdere. For rettferdige konkurransevilkår for alle renholdsvirksomheter i Norge, da vil de som driver seriøst få en ærlig mulighet til nettopp det.

Av Erna Hagensen (LO/Arbeidsmandsforbundet), Kristin Skogen Lund (NHO), Vibeke Madsen (Virke) og Trude Vollheim (Arbeidstilsynet)