Bærebjelken i Norsk Arbeidsmandsforbund er våre avdelinger og de tillitsvalgte med deres utstrakte aktivitet på arbeidsplasser og fokus på medlemmenes ve og vel i arbeidslivet. I de neste to måneder skal det avholdes årsmøter i alle våre ni avdelinger. 

Årsmøtene er en gylden anledning for medlemmer og tillitsvalgte å sette politisk dagsorden gjennom å fremme politiske forslag til årsmøtet. Etter åtte år med den rødgrønne regjering, som i stor grad spilte på lag med oss, har den blåblå regjering vist at de ønsker endret kurs.

Allerede nå haErna-har-ordet-VIGNETTr FrP og Høyre-regjeringen rukket å doblet arbeidsgivernes permitteringsandel og lønnsgarantiordningen ved konkurser, ammefri og pappaperm. Det har vært helt stille i forhold til bekjempelse av sosial dumping. Hva betyr det for deg, dine kolleger og din bedrift?

Benytt anledningen til å lage et leserinnlegg i din lokalavis! Sånn får vi vist hva Norsk Arbeidsmandsforbund står og kjemper for, også utenfor vårt forbund. Det er viktig. Mye av det vi har fått til gjennom årenes løp, har kommet mange utenfor forbundet til gode. Jeg håper å få lese innlegg fra dere i mange våre lokalaviser.

På årsmøtene skal det også foretas valg. Norsk Arbeidsmandsforbund bør tilstrebe at styrene reflekterer medlemsmassen vår. Jeg oppfordrer valgkomiteene spesielt å legge til rette for at vi får flere personer med ikke-norsk bakgrunn inn i styrene og flere kvinnelige ledere. Forbundsstyret har satt dette som en prioritert oppgave i 2014.

Medlemmer med ikke – norsk bakgrunn har andre nettverk, som vi til tider sliter med å nå ut til. Vi trenger å ha de med på laget, om vi skal fortsette å sikre gode arbeidsvilkår i Norge. Samtidig møter de kanskje andre ukjente utfordringer vi bør ta tak i.

29 % av våre medlemmer er kvinner. Dette gjenspeiler seg ikke i fordelingen av lederverv i avdelingene. Valgkomiteene må være seg bevist å utfordre dyktige kvinnelige tillitsvalgte til å ta lederansvar i forbundet. Da får vi flere bein å stå på.

Men til syvende og sist, er ikke forbundet mer enn hva hvert enkelt ledd gjør det til. Forbundet er avhengig av at alle ledd i vår organisasjon fungerer, og at vi har et godt åpent samspill mellom de ulike ledd. Årsmøtet er en arena, hvor en kan kjenne på status. Et årsmøte bør ikke bare se bakover, men legge konkrete planer for videre arbeid for styret, for involvering av medlemmer og tillitsvalgte. Det er også viktig for oss i forbundsledelsen å få innspill på hvordan vi kan samhandle bedre.

Lykke til med alle årsmøtene!