naf-tur6Forbundet inviterer til ungdomskonferanse 04. – 06. november på Sørmarka utenfor Oslo.

Tema for konferansen: Ung og engasjert

  • Klubbarbeid
  • Den politiske situasjonen
  • LO og LO kongressen
  • Mangfold, likeverd og integrering
  • Valg 2017

Målgruppe: Unge medlemmer under 35, bør ha grunnleggende kjennskap til fagbevegelsen og/eller ha vært på kurs tidligere.

Påmelding: tanita.kristiansen@arbmand.no

Send navn, fødselsdato, adresse og eventuelle kurs du har vært på tidligere.

Kurset dekkes i sin helhet av forbundet inkl. reise og opphold. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes iht. AOFs satser som i 2016 er 140 kr. pr. tapte arbeidstime. Stipendet er skattefritt. Ved spørsmål, kontakt ungdomssekretær Tanita Grønnli Kristiansen på 944 31 487 eller tanita.kristiansen@arbmand.no.