Tirsdag 5. mars vant LO/Fellesforbundet og Staten ved tariffnemnda en historisk seier i Høyesterett over NHO. Det ble slått fast at allmenngjøring av reise, kost og losji, utenbystillegget og arbeidstid i verkstedoverenskomsten er lovlig. NHO tapte saken på alle punkter. Dette er en seier for alle arbeidstakere i Norge! 

Erna-har-ordet-VIGNETTNHOs angrep på allmenngjøringsordningen er slått tilbake. Den kan fortsatt benyttes som et effektivt virkemiddel mot sosial dumping.

Vi har ventet spent på denne rettskjennelsen, fordi den har så stor betydning for allmenngjøringsinstituttet. Allmenngjøring betyr at deler av en tariffavtale får status som lov. Det medfører at alle som jobber i bransjen, uavhengig av om de har tariffavtale eller ikke, blant annet skal ha ei minstelønn. Avhengig av bransjen, skal de også ha visse andre goder, gjerne reise, kost og losji.

Nå er det altså slått fast – helt opp til Høyesterett – at allmenngjøring av andre goder enn lønn er gyldig. For Norsk Arbeidsmandsforbunds bransjer er det så langt bare renhold som har fått allmenngjort lønna. Tilsvarende utfordringer som en ser i vertfsindustrien, finner vi imidlertid også i anleggsbransjen. Derfor er denne dommen spesielt viktig for oss.

For å få allmenngjort en overenskomst krever tariffnemnda helt spesifikk dokumentasjon på at det foregår sosial dumping. Det kan være både tidkrevende og vanskelig å få tak i dette. Mange utenlandske arbeidstakere kvier seg for å stå fram med lønnsslippen. Oppdager arbeidsgiver dette kan det fort bety sparken, og en rask retur til hjemlandet hvor bare arbeidsledighet venter.

Men vi kan ikke godta at lønninger og arbeidsvilkår dumpes. I anleggsbransjen ser vi en større og større innslag av utenlandske bedrifter og utenlandske arbeidstakere. Mange av disse arbeider for langt under bestemmelsene i overenskomsten. Det setter norske bedrifter og arbeidstakere ut av spill.

Erna Hagensen
forbundsleder