Forbundssekretær Frode Engen er godt fornøyd med resultatet og roser forbundets tillitsvalgte og medlemmer.

Forhandlingene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Peab Asfalt endte i et forlik. Nå trekker Peab Asfalt oppsigelsene til de organiserte asfaltarbeidere som fortsatt ønsker å arbeide i selskapet. De ansatte viderefører dermed sine arbeidsforhold.

Forbundssekretær Frode Engen er fornøyd med at partene klarte å komme til enighet om et forlik.

– Dette er et veldig godt resultat og de som fortsatt står i stillingene sine kan gå en sikrere framtid i møte, sier Engen.

Viktig sak for fagbevegelsen

I oktober 2022 sa Peab Asfalt AS opp 150 asfaltsarbeidere. De ansatte kunne søke om å få tilbake sine egne stillinger, men da som sesongarbeidere.

Norsk Arbeidsmandsforbundet og Fellesforbundet organiserer ansatte i Peab.

– Vi mener at oppsigelsene var ulovlige og derfor gikk vi til sak på vegne av våre oppsagte medlemmer, sier Engen.

Forliket innebærer at den kommende rettsaken blir avlyst. Forbundssekretær Frode Engen er fornøyd med at man klarte å komme til enighet om et forlik og unngikk en belastende rettslig prosess.

Takker medlemmer og tillitsvalgte

Engen skryter av de tillitsvalgte som stått på og kjempet for sine medlemmer i en vanskelig sak.

– Det krever mye å stå i en sånn sak. Det er vanskelig å ha en oppsigelse hengende over seg i lang tid, sier Engen.

Arbeidsmandsforbundet, Fellesforbundet og LO juridiske har brukt store ressurser i denne saken.

– Det har vært mange involverte og vi i Arbeidsmandsforbundet vil takke alle som har stått på for at dette ble resultatet, sier Engen til slutt.