Norsk Arbeidsmandsforbund mener folket i Vest-Sahara må få rett til å selv avgjøre sitt lands framtid.

Torsdag 21. mars bevilget forbundsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund 88 000 kr til Støttekomiteen for Vest-Sahara.

Territoriet regnes av FN som det siste uløste kolonispørsmålet i Afrika. Folket i Vest-Sahara må få rett til å selv avgjøre sitt lands framtid. Dette er en av grunnstenene for et demokrati. 

Sand er en begrenset ressurs, selv i Vest-Sahara. Pengene skal gå til å utvikle en studie som for første gang analyserer omfanget av Marokkos plyndring av sandressursene i de okkuperte områdene. 

Støttekomiteen for Vest-Sahara er en medlemsorganisasjon stiftet i 1993. Foreningens mål er at folket fra territoriet Vest-Sahara skal få innfrid sin legitime rett til selvbestemmelse og uavhengighet fra kolonitiden.