Torsdag 12. mai la regjeringen frem sitt forslag til revidert statsbudsjett. Norsk økonomi går så det suser, og arbeidsledigheten har ikke vært på et lavere nivå siden før finanskrisen i 2008. De negative effektene av pandemien er langt på vei borte. Men staten har fått nye og store utgiftsposter de siste månedene, og bruker f.eks. betydelige beløp på strømstøtte.
I tillegg skaper krigen i Ukraina økonomiske utfordringer, både i form av mottak av ukrainske flyktninger og økt pengebruk i forsvaret. Det var derfor knyttet en del spenning til hvilke utslag dette ville gi i det reviderte statsbudsjettet, og hvordan dette ville påvirke de sektorer som organiseres av Norsk Arbeidsmandsforbund særlig innenfor samferdsel.

Gleden var derfor stor da det ble klart at regjeringen valgte å unngå de største kuttene i samferdselssektoren.

-Dette viser at det betyr noe hvem som styrer, sier forbundsleder Anita Johansen i en kommentar, og fortsetter: -At de fleste veiprosjektene får gå som planlagt er bra for våre medlemmer som får arbeid, men også i et samfunnsøkonomisk perspektiv. I en vanskelig tid for anleggsbransjen, med høye drivstoffpriser og generelt økte materialkostnader er dette et viktig grep for å holde hjulene i gang.
Og så er vi veldig glade for at regjeringen fjerner karensåret for dem som mottar arbeidsavklaringspenger, denne usosiale ordningen som Høyre og Erna Solberg innførte har gitt unødvendig lidelse for folk som allerede står i en vanskelig situasjon.
I tillegg er det bra at hele 85000 mennesker ser ut til å finne veien inn i arbeidslivet i året som kommer, det aller viktigste virkemidlet for inkludering i samfunnet er å stå i jobb, avslutter Johansen.

Les mer her:  https://www.regjeringen.no/no/statsbudsjett/2022/rnb/id2909908/