Foto: B. Thorvi/NAF

Foto: B. Thorvik/NAF

Mandag 16. juni er den internasjonale dagen for renholderne. Norsk Arbeidsmandsforbund markerer dagen med stands rundt omkring i landet. Vi oppfordrer alle til å gi renholderne på sin arbeidsplass en ekstra klapp på skulderen – de blir alt for ofte glemt.

Arbeidet renholderne utfører blir ofte tatt for gitt og ikke lagt merke til. Mange renholdere får først høre fra sine arbeidskolleger, når de ikke er fornøyd med arbeidet de utfører. Da blir det i lengden tungt å gå på jobb.

I hele Europa markerer renholdernes fagforeninger – renholdernes internasjonale dag. Vi vil at også denne yrkesgruppa skal sees, få tilbakemeldinger og støttes i sitt virke. Vi oppforder alle til å gi renholderne en klapp eller mer på skulderen i dag, og fortsette med det gjennom hele året, slik du gjør med andre kolleger.

Norsk Arbeidsmandsforbund har siden 1920-tallet organisert renholdere. Vi har klart å organisere mange gjennom årenes løp, som har bidratt til at flere renholdere har fått ordnede arbeidsforhold. Men hele tiden ønsker arbeidsgivere å presse på for å øke profitten fra renholdernes arbeid.

Da vi fikk allmenngjort tariffavtalen til renholdere, bidro vil til at 6 av 10 renholdere økte lønnen sin. Men ennå vet vi at det er mange mange renholdere som ikke er organisert, som jobber under tøffe og uverdig forhold – som tvinges til å jobbe svart.

Norsk Arbeidsmandsforbund er på renholdernes side. Vi står i første rekke for å bekjempe uverdige arbeidsforhold og svart arbeid. Vi gir oss ikke, for alle arbeidsfolk fortjener verdig arbeidsdag.