Renholdsbransjen er i dag viktigere og mer utfordrende enn noensinne, sa arbeidsminister Hanne Bjurstrøm på konferansen «Fra skitten vask til ren idyll», som NHO Service og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) arrangerte i Oslo Konserthus 26. januar 2011.

Konferansen ble åpnet av forbundssekretær Lise Myrvold og Petter Furulund fra NHO-service. Fra forbundet møtte også nestleder Helge Haukeland og tillitsvalgte fra renholdsbrifter.  I tillegg deltok aktuelle innledere inkludert LO leder Roar Flåthen og John Bernander fra NHO og arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. Trepartsmodellen er utvilsomt en modell for fremtiden. Det er grunnen til at jeg er så fornøyd med at renholdsbransjen er pilotbransje. På møtet vi hadde i høst konkluderte vi med at det var behov og enighet om å vi få på plass en offentlig godkjenningsordning, kombinert med en effektiv kontrollordning. Det legges også opp til å kombinere dette med en ordning med id-kort etter modell fra byggebransjen sa minsiteren til en fullsatt sal i Oslo konserthus.

Les alt om konferansen her