NHO Service og Norsk Arbeidsmandsforbund inviterer til konferansen «Fra skitten vask til ren idyll».

Tid: 26. januar 2010 kl. 08:30-13:00

Sted: Oslo Konserthus, lille sal, Munkedamsveien14, Oslo


Del A. Møteleder Aslak Bonde

  • Holdningskampanje mot svart arbeid ved Skattedirektør Svein Kristensen fra Skattedirektoratet.
  • Tiltak mot sosial dumping: Utfordringer for renholdsbransjen, ved forsker Line Eldring fra Fafo.
  • Hvordan opplever Arbeidstilsynet bransjen? Erfaring fra kontroller og tanker om fremtidig samarbeid ved regionsdirektør Ørnulf Halmrast.
  • Offentlig innkjøp av ordentlighet ved seniorrådgiver Jacob Landsvik fra DIFI.


Del B. Debattleder Aslak Bonde


Norges sterkest trio møter renholdsbransjen:

  •  LO-leder Roar Flåthen og NHO-sjef John G. Bernander reflekterer over hva som skal til for å gå fra skitten vask til ren idyll.
  •  Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm forteller om prosessen i departementet, planer og fremdrift.
  •  Forbundsleder Erna Hagensen i NAF og Petter Furulund adm. dir. i NHO Service oppsummerer og deler tanker om veien videre.

Konferansen er gratis.

Påmelding