This content has been archived. It may no longer be relevant

Foto Tri D. Ngyen

Foto Tri D. Ngyen

Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service brukte kun en dag på å komme til enighet om forslag til revidert overnskomst for renholdsbedrifter 2014 – 2016. Forhandlingsleder Erna Hagensen er fornøyd med forhandlingsresultatet.

Hovedmomenter i overenskomsten for renholdsbedrifter

 Det ble i kveld enighet mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO-Service om forslag til revidert overenskomst for renholdsbedrifter 2014-2016. Forhandlingsleder Erna Hagensen er fornøyd med forhandlingsløsningen som er oppnådd. Det er en enstemmig forhandlingsdelegasjon som anbefaler forslaget sier Hagensen.

 De Økonomiske rammene for oppgjøret er:

 Ansiennitet pr. time

 0-4        år økes med kr 2,85

4-10      år økes med kr 6,35

Over 10 år økes med kr 6,85

 Fagbrevtillegget økes til                  kr 10,-

Hovedrengjøringstillegget økes til kr 14,-

Nattillegget økes til                           kr 26,-

Matpengetillegget økes til                kr 78,50

 Norsk Arbeidsmandsforbund har også fått gjennomslag for tekstendringer, deriblant det som frontfaget fikk inn i henhold til utredning av tjenestepensjon, eldre arbeidstakere og kompetanse.

Alle tillegg gis med virkning fra 1. mai 2014

 

Hele protokollen vil bli lagt ut i nær fremtid.