I uke 17 arrangerer LO og forbundene rekrutteringsuke. Da vil frivillige dra ut å snakke med organiserte og uorganiserte arbeidstakere for å informere om nytten og viktigheten med å være organisert.

Forbundene er til enhver tid avhengig av flest mulig medlemmer for å stå sterkest mulig i forhandlinger og for ha politisk innflytelse, slik at en på best mulig måte kan sikre våre medlemmer gode lønns og arbeidsvilkår. Denne uken skal forbundene sammens dra ut å snakke med arbeidstakere om viktigheten med dette. Men den viktigste jobben er at arbeidstakere som er organisert bevisstgjør sine venner og arbeidskolegaer om dette, skal vi ha et rettferdig arbeidsliv også i fremtiden må vi stå sammen for å sørge for dette.