Forbundssekretær Frank Toks sammen med næringsminister Jan Christian Vestre på pressekonferansen om regjeringens nye mineralstrategi.

– Jeg er glad for at den rødgrønne regjeringen i dag har lagt frem en ny mineralstrategi.
Vi må 10 år tilbake i tid siden forrige strategi ble lagt frem, sier forbundsleder Brede
Edvardsen i Norsk Arbeidsmandsforbund i sin første kommentar.

Norsk mineralnæring er en viktig strategisk næring som gjennom utvinning og videreforedling
av mineraler gir grunnlag for økt verdiskapning i distriktene og kommunene.

– Tilgang til klimakritiske mineraler vil være en avgjørende forutsetning i utviklingen av bærekraftig
teknologi. Den er også viktig for sysselsettingen og våre medlemmer i næringen, sier Edvardsen. 

Fem satsningsområder

Klimakritiske mineraler vil være sentrale innsatsfaktorer i fremtidens grønne
teknologier og må bidra til større grad av selvforsyning av mineraler, som er helt nødvendig
både i Norge og i EØS-området. Forbundsleder Brede Edvardsen er positiv til regjeringens mineralstrategi. 

-Som vi ser av de fem satsingsområdene i strategien, vil fullføringen av den geofysiske
kartleggingen av mineralforekomstene være avgjørende for videre framdrift. Også strategiens
omtale i tilknytning til deponering, gjenbruk av overskuddsmasser, økt statlig finansielt
engasjement i næringen gjennom eierskap og fond. Et hurtigspor for konsesjonsbehandling
for utvinning av kritiske mineraler, er også et svært viktig tiltak. At strategien i tillegg har gode
strategier for sand, grus og pukkproduksjon er bra. Også statsrådens uttalelser om trepart
samarbeid for økt rekruttering og kompetanse til mineralnæringen, er svært viktig for oss, sier
Edvardsen.

Ser fram til realisering av strategien

Edvardsen ser fram til det videre arbeidet for en realisering av strategien på alle nivåer.

-Vi ser en regjering med høye ambisjoner for mineralnæringen som vil bidra positivt til at vi kan nå Norges og EUs mål om større grad av selvforsyning av mineraler. Nå skal vi gå gjennom strategien
sammen med næringen for å bidra til å støtte opp under regjeringens viktige målsettinger om
at Norge skal ha verdens mest bærekraftige mineralnæring, sier Edvardsen til slutt.