Foto Thomas Haugersveen Statsministerens kontor

Foto Thomas Haugersveen Statsministerens kontor

Frp/Høyre-regjeringen med arbeidsminister Robert Eriksson har med stor iver foreslått endringer i arbeidsmiljøloven. Han sier det nå skal bli lettere å være arbeidstaker i Norge! Eriksson mener at han disse endringene vil gi arbeiderne et trygt, fleksibelt og familievennlig arbeidsliv.

Regjeringen vil blant annet åpne opp for flere midlertidige stillinger, fjerne søksmålsretten for fagforeninger ved ulovlig innleie, endre beregning for beredskapsvakt og svekke regelverket for arbeidstidsordninger. Når Eriksson slår fast at dette skal «gi arbeiderne større fleksibilitet innenfor disse trygge rammene», lurer jeg på hvem han har i tankene.

Erna-har-ordet-VIGNETTEr det anleggsarbeideren med fysisk tungt arbeid som nå skal kunne pålegges enda flere timer, renholderen som må løpe mellom flere oppdrag eller den nybakte vekterpappaen som også må gå på jobb på søndager, Eriksson har i tankene? Dette er et forslag fra høyrepartiene og skrivebordsbyråkrater som verken vil bli berørt av endringen eller vet hvor tøft det er å jobbe på gulvet.

Arbeidsmiljøloven er først og fremst en vernelov. Den skal beskytte de arbeidstakere som tar de tyngste løftene, slik som mange av våre gruvearbeidere, renholdere eller våre medlemmer som utfører veivedlikehold. Den er laget for at arbeidsfolk som tar de tunge tak, ikke skal slite seg ut allerede i ung alder, på grunn av for mange lange dager og uker.

Regjeringen vil utvide muligheten for arbeidsgiver til å kunne pålegge økt arbeidstid (fra 10 til 15 timer pr uke, og fra 25 til 30 timer per måned). Se for deg en asfaltarbeider, som skuffer asfalt, med biler som durer forbi. Vil det gi ham eller henne en bedre arbeidshverdag, om arbeidsgiver kom med pålegg om å jobbe enda lengre? Økt timetall for pålagt overtid som her er foreslått, innebærer at det som skal være en vernelov for hardt arbeidende yrkesgrupper, nå blir utvannet til fordel for økt arbeidspress fra arbeidsgiversiden.

Forslagene om endringer i arbeidstidsordningene vil ramme generelt for alle yrkesgrupper, mens våre medlemsgrupper som vaktbransjen og anlegg er spesielt omtalt i lovforslaget. Liberaliseringen rundt søndagsarbeid vil også treffe Norsk Arbeidsmandsforbunds medlemsgrupper som f.eks. renhold og vaktmestere. Etter min mening er dette første skritt mot høyresidens mål om søndagen som ordinær virkedag.

Norsk Arbeidsmandsforbund har i snart 120 år kjempet for at arbeidsfolk også skal ha anstendige arbeidsforhold. Regjeringens forslag viser at ingen kamper er vunnet for alltid. Dette er forslag som ingen av arbeidstakerorganisasjonene har etterspurt, snarere tvert imot. Sammen med alle gode krefter vil vi stå på for å snu denne mørkeblå arbeidslivspolitikken.

Leserinnlegget har stått i en rekke norske lokalaviser i løpet av sommeren.