Arbeidsminister Anniken Huitfeldt sier til avisenes nyhetsbyrå (ANB) at hun ønsker å se på muligheter for å styrke kampen mot sosial dumping.  – Jeg vil invitere partene i arbeidslivet til å diskutere om vi skal sette i gang flere treparts bransjeprogrammer.

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt vil se på om flere sektorer kan få garanterte lønnsvilkår som et ledd i kampen mot sosial dumping. Hvorvidt allmenngjøring skal utvides til flere områder vil nok bli diskutert som del av dette, sier hun til ANB.

En allmenngjort tariffavtale sikrer tariffestede lønns- og arbeidsvilkår for alle som arbeider på et bestemt område, også dem som ikke er organisert.