Distriktssekretærene i Norsk Arbeidsmandsforbund jubler for pensjon fra første krone høsten 2021 – nå er fasiten for regjeringens første 100 dager klar.

Lørdag 22.01 markerte regjeringen Støre 100 dager i regjering. Ingen kan påstå at det har vært en enkel seilas den første perioden, med pandemihåndtering, nedstengning og strømkrise i køen av utfordringer.
Da regjeringen overtok i oktober la Jonas Gahr Støre frem en offensiv 100-dagersplan med en lang rekke punkter som skulle komme raskt på plass og nå er fasiten klar:
Det aller meste er enten ordnet opp i eller igangsatt. Særlig på arbeidslivsfronten har de gode nyhetene fra regjeringen kommet som perler på en snor, og forbundsleder Anita Johansen smiler fra øre til øre når vi ber henne kommentere innsatsen til arbeidsminister Hadia Tajik:
-Det er nesten så vi må gni oss i øynene over tempoet hun leverer i! Vi hadde store forhåpninger til den nye regjeringen etter åtte blå år hvor vi måtte sitte på gangen, og nå overoppfyller de nesten våre forventninger på på kort tid.
Johansen er klar på at selv om mye er igangsatt er det langt igjen: -Etter 100 dager ser vi konturene av et reelt skifte av maktforholdet i norsk arbeidsliv, men nå skal det følges opp og videreutvikles. Kampen for et anstendig arbeidsliv er kontinuerlig og tar aldri slutt, og vi skal følge regjeringen tett og komme med våre innspill. Forskjellen med denne regjeringen er at nå blir arbeidsfolk hørt!
Her er noen av punktene som ble innfridd:
– Styrke retten til heltid i lovverket.
– Fjerne generell adgang til midlertidige ansettelser.
– Sørge for faste ansatte, fagarbeidere og lærlinger ved å utvikle en Norgesmodell for et seriøst arbeidsliv.
– Gjeninnføre feriepengetillegget for permitterte og arbeidsledige.
– Sørge for at personer som mottar arbeidsavklaringspenger får forlengelse dersom de ikke er ferdig   avklart fra Nav eller helsevesenet.
– Stanse anbudsutsetting i jernbanen.
– Doble fagforeningsfradraget til 7.700 kroner. Regjeringen innfører halvparten av økningen i 2022, men lover å gjøre resten senere.
– Redusere fergeprisene på riksveiferger og fylkesveiferger. I løpet av perioden vil vi halvere prisen.
– Stoppe høyrepartienes privatiseringsreformer i helse- og omsorgssektoren.
– Stanse frislippet i taxinæringen, og starte arbeidet med en handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren.
– Starte en sterk satsing på fagutdanning, med satsing på lærere og utstyr, krav til lærlinger i offentlig sektor og sette et mål om garanti for læreplass til alle som trenger det i løpet av perioden.
I tillegg har regjeringen innført opptjening av pensjon fra første krone. Denne utrolig viktige saken for våre medlemmer kom i tillegg til 100-dagersløftene.

Mer om disse sakene kan du lese her:  https://frifagbevegelse.no/ntb/100dagersplanen-punkt-for-punkt-slik-har-det-gatt-med-loftene-fra-ap-6.158.846665.f8089c7dd4