statens-veivesen

MÅ SPARE: Statens Vegvesen må spare rundt 140 millioner kroner og skal starte arbeidet med å kutte 190 stillinger. Så langt håpar både leiing og tillitsvalde på at dette kan ordne seg med naturleg avgang og at folk får nye oppgåver.

Vegvesenet er pålagt å spare 140 millionar kroner og mistar oppgåver til Nye Veier. Det fører til at 190 stillinger skal kuttast.

Konsekvenser av blant anna effektiviseringskrav og at oppgåver går til Nye Veier gjer at det skal kuttast tilsvarande 2,5 prosent av dei tilsette i Statens Vegvesen. Vegdirektoratet skal kutte rundt 36 stillinger, noko som tilsvarer rundt 3 prosent av dei tilsette. Det er ikkje klart kor kutta kjem og kva avdelinger som vil merke det.

Les mer på FriFagbevegelse