I budsjettavtalen ble regjeringspartiene og Venstre og KrF enige om å legge skatt på en del av kjøregodtgjørelsen.
 

Satsen er 4,10 kroner per kilometer, men i budsjettavtalen heter det at bare 3,80 kroner av kjøregodtgjørelsen blir skattefri.De 30 resterende ørene legges det skatt på, noe som utgjør 250 millioner kroner årlig.

 

Les mer om saken