Kommunal- og moderniseringsdepartementet har godkjent reguleringsplan for Engebøfjellet i Naustdal og Askvoll kommuner.

Det er viktig å utnytte gode mineralforekomster og legge til rette for nye, langsiktige arbeidsplasser og verdiskapning i området. Dette er positivt for samfunnet at vi tar i bruk og nytter oss av mineraleressursene i norges fjell, samtidig som dette også vil bidra til mange nye og viktige arbeidsplasser og vekst i regionen, sier forbundsleder Erna Hagensen i en kommentar til vedtaket.

 

Les mer her