Formålet med regionale verneombudsordningen er å bidra til at helse-, miljø- og sikkerhetsforholdene i virksomheter som omfattes av ordningen, er i samsvar med arbeidsmiljøloven.

I år feirer vi 10 år med regionale verneombud i renholdsbransjen!

Ordningen med regionale verneombud i hotell-, restaurant- og renholdsbransjen ble opprettet av myndighetene i samarbeid med partene i arbeidslivet i 2013. 

Regionale verneombud er pådrivere for et godt og sikkert arbeidsmiljø – særlig i små og mellomstore virksomheter.