Det ble i kveld enighet mellom Norsk Arbeidsmandsforbund, Fellesforbundet og BNL om forslag til revidert overenskomst for bedrifter i asfalt- og veivedlikeholdsbransjen 2016-2018. 

Forhandlingsleder Helge Haukeland er fornøyd med forhandlingsløsningen som er oppnådd. Det er en enstemmig forhandlingsdelegasjon som anbefaler forslaget, sier Haukeland.

Økonomiske rammer for oppgjøret:

Øvede arbeidstakere økes til 188 ,- p/t
Arbeidstakere med yrkeserfaring økes til 181,- p/t
Arbeidstakere over 18 år uten yrkeserfaring økes til 175,- p/t
Fagarbeidere økes til 14,- p/t
Bastillegg økes til 13,- p/t og 16,-p/t
Smusstillegg uendret på 17,30,-
Tillegg for arbeid i tunnel og lukkede rom økes til 17,30
Matpenger økes til 82,50
Utover 5 h økes til 82,50

Alle tillegg gis med virkning fra 1.april 2016