Foto: Arbeiderpartiet

I dag kom regjeringen Støre med sitt forslag til statsbudsjett. Fra før har det vært kjent at fagforeningsfradraget blir doblet over de neste to årene, i første omgang fra 3850,- til 5800,- og at fergeprisene langs kysten skal reduseres kraftig.

I dag kom det flere gode nyheter:

  • Pendlerordningen økes med 500 millioner kroner, en kampsak for Arbeidsmandsforbundet i en årrekke.
  • Arbeidsgiverperioden for dagpenger økes til fra 10 til 15 dager.
  • Arbeidstilsynet skal få økte midler, og kampen mot arbeidslivskriminalitet skal skjerpes.
  • 500 millioner kroner settes av til å sørge for at ingen skal miste arbeidsavklaringspenger over nyttår. Det varsles også regelendringer innen sommeren, og vi håper alle de som har levd i usikkerhet etter hvert kan senke skuldrene.
  • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 113,5 mill. kroner for å forbedre opplæringen frem til læreplass og for å forsterke oppfølgingen av elevene ute i bedrift. Fylkeskommunene skal særlig prioritere å få elever i Vg3 i skole tidlig ut til relevante praksisplasser, med mål om fast læreplass.
  • Overføringer til flom- og skredforebygging økes.
  • Mange bekymrer seg for de høye strømprisene, og i dag ble det kjent at elavgiften blir nær halvert i vintermånedene. I tillegg blir maksprisen i barnehagene redusert fra 3.315 kroner til 3.050 kroner per måned, viktig for barnefamilier med trang økonomi.

– Endelig er det arbeidsfolk sin tur. Nå blir det mer igjen i lommeboken for våre medlemmer, sier forbundsleder Anita Johansen i en kommentar.

– Vi lover å følge godt med frem mot det endelige budsjettvedtaket i slutten av måneden, men så langt ser det lovende ut.

Regjeringen skal nå i forhandlinger, først med SV, for å skaffe flertall for årets budsjett.