Det blir pause i lønnsoppgjøret. Både LOs første nestleder Peggy Hessen Følsvik og NHOs direktør for arbeidsliv, Nina Melsom, er enige i beslutningen.