Oslo kommune endrer kriteriene for å velge ut renholdstjenester. Nå teller kvalitet 50 prosent, miljø 30 prosent og pris 20 prosent.

Bare 20 prosent vekt på pris. Den nye nøkkelen ser slik ut: Kvalitet skal telle 50 prosent, hensynet til miljø 30 prosent og pris bare 20 prosent. I den gamle avtalen ble kvalitet vektet 20 prosent og pris 80 prosent, mens miljø ikke var et tildelingskriterium i det hele tatt.

«I den nye samkjøpsavtalen er det lagt økt vekt på kompetanse, erfaring og miljø, og mindre på pris. Det er stilt strengere krav til økonomi og mannskap, og innført bedrede kontrollmuligheter. Jeg legger til grunn at disse tiltakene vil bidra til bedre forhold for den ansatte, og forhindre at Oslo kommune kjøper renholdstjenester fra useriøse leverandører» skriver finansbyråd Robert Steen til sin komité.

– Vi leverer. Og Ivar Johansen fra SV er fornøyd med den nye avtalen.

– Nå støtter vi opp om de seriøse aktørene, og bekjemper sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Det er en god retning.

– Er de nye kriteriene oppsiktsvekkende, i offentlig regi?

– Ikke med det nye politiske flertallet i Oslo. Vi har sagt at vi skal bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Dette betyr at vi leverer, sier SV-politikeren.

Oslos egen modell. I den nye samkjøpsavtalen for renholdstjenester er også kontraktsbestemmelsene fra Oslomodellen tatt med. Modellen trådte i kraft i januar i år og har om mål å sette Oslo kommune i front i kampen for et seriøst og anstendig arbeidsliv.

Modellen pålegger alle kommunens virksomheter å bruke vedtatte standardkontrakter, med tilhørende kontrakts- og bilagsformular, når de gjør anskaffelser over 500.000 kroner på områder som omfattes av standardkontraktene.

I praksis stilles det krav om blant annet bruk av fast ansatte, om tarifflønn mellom oppdragene, om faglærte håndverkere og begrensning i antall underleverandører.

Les hele saken på FriFagbevegelse