• Anita Paula Johansen (leder)
 • Brede Edvardsen (nestleder) 
 • Jonny Olafsen (organisasjonsleder)
 • Terje Mikkelsen (forbundssekretær)
 • Arne Presterud (forbundssekretær)
 • Cato Uhlman, Avdeling 1 Øst, bom
 • Ronny Olsen, Avdeling 2 Oslo/Akershus, privat anlegg
 • Monica Sulebakk, Avdeling 3 Møre og Romsdal, renhold
 • Kjell Einar Kristiansen, Avdeling 4 Nordland, Kystverket
 • Frode Engen, Avdeling 5 Innlandet, maskin
 • Hege Mjelde, Avdeling 6 Vest, vakt
 • Inge Ramsdal, Avdeling 7 Sør-Vest, private anlegg
 • Ann Jeanette Westrum, Avdeling 8 Midt-Norge, renhold
 • Øystein Sedolf Pedersen, Avdeling 9 Nord, bergverk

Vararepresentanter:

 • Trine Wiig  (forbundssekretær)
 • Ole Jonny Zeylon, Avdeling 1 Øst, bergverk
 • Ole Morten Karlsen, Avdeling 2 Oslo/Akershus, vakt
 • Joachim Berg Krumsvik, Avdeling 3 Møre og Romsdal, vakt
 • Endre Sjøvoll, Avdeling 4 Nordland, maskin
 • Steinar Evensen, Avdeling 5 Innlandet, bergverk
 • Knut Johannes Berg, Avdeling 6 Vest, vakt
 • Helge Sannes, Avdeling 7 Sør-Vest, private anlegg
 • Frank Ivar Aamo, Avdeling 8 Midt-Norge, vakt