• Erna Hagensen, Leder
 • Anita Paula Johansen, Nestleder
 • Trond Karlsen, Organisasjonsleder
 • Brede Edvardsen, Forbundssekretær
 • Terje Mikkelsen, Forbundssekretær
 • Cato Uhlmann, Avdeling 1 Øst, Tunnel, bom og bru
 • Jens-Petter Hermansen, Avdeling 2 Oslo/Akershus, Asfaltarbeid og veivedlikehold
 • Irene Skuggen Olsen, Avdeling 3 Møre og Romsdal, Renhold
 • Steinar Førde Olsen, Avdeling 4 Nordland, Maskin
 • Kjell Norman Borglund, Avdeling 5 Innlandet, Maskin
 • Hilde Kathrine Thue, Avdeling 6 Vest, Vakt
 • Inge Ramsdal, Avdeling 7 Sør-Vest, Private anlegg
 • Ann Jeanette Westrum, Avdeling 8 Midt-Norge, Renhold
 • Øystein Sedolf Pedersen, Avdeling 9 Nord, Bergindustrien
 • Jan Erik Brøste, Ansattes representant, HK

Vararepresentanter:

 • Steinar Rindhølen, Forbundsekretær, 1. vara fra forbundet
 • Arne Presterud, Forbundsekretær, 2. vara fra forbundet
 • Ole-Johnny Zeylon, Avdeling 1 Øst, Bergindustrien
 • Ole Morten Karlsen, Avdeling 2 Oslo/Akershun, Vakt
 • Monika Sulebakk, Avdeling 3 Møre og Romsdal, Renhold
 • Kjell Einar Kristiansen, Avdeling 4 Nord, Kystverket
 • Jørund Båtstad, Avdeling 5 Innlandet, Bergindustrien
 • Kjell Ove Fossmark, Avdeling 6 Vest, Private anlegg
 • Helge Sannes, Avdeling 7 Sør-Vest, Private anlegg
 • Tina Marita Rønning, Avdeling 8 Midt-Norge, Vakt
 • Kenneth William Brandsegg, Avdeling 9 Nord, Maskin
 • Evy Karin Salte, Ansattes representant, HK