• Brede Edvardsen, forbundsleder
 • Arne Presterud, nestleder
 • Jonny Olafsen, organisasjonsleder
 • Terje Mikkelsen, forbundssekretær
 • Frode Engen, forbundssekretær
 • Cato Harring Uhlmann (avd. 1 Bom, bru, tunnel)
 • Ronny Arthur Olsen (avd. 2 Private Anlegg)
 • Irene Skuggen Olsen (avd. 3 Renhold)
 • Kenneth Jensen (avd. 4 Private Anlegg)
 • Jarle Røksund (avd. 5 Asfalt)
 • Knut-Johannes Berg (avd. 6 Vakt)
 • Inge Ramsdal (avd. 7 Private Anlegg)
 • Ann Jeanette Westrum (avd. 8 Renhold)
 • Øystein Sedolf Pedersen (avd. 9 Bergindustrien)

 

Vara forbundsstyret:

 • Trine Wiig, forbundssekretær
 • Frank Toks, forbundssekretær
 • Ole-Johnny Zeylon (avd. 1 Bergindustrien)
 • Harald Grønskar (avd. 2 Vakt)
 • Karin Krause-Hansen (avd. 3 Bergindustrien)
 • Jonny Jensen (avd. 4 Asfalt)
 • Jon Espen Holt (avd. 5 Skadedyr)
 • Helene Klementsen Domaas (avd. 6 Vakt)
 • Sylwia Karpinska (avd. 7 Renhold)
 • Frank Ivar Aamo (avd. 8 Vakt)
 • Jørgen Kaasen Frantzen (avd. 9 Bergindustrien)