MindreAnleggForbundsleder Erna Hagensen forteller til Frifagbevelgese  og LO-aktuelt om de store utforindger det er i anleggsbransjen. Lave anbud bidrar til økt tidspress og dermed økt risko for svært alvorlige ulykker. Anbudskonkurransen har også veltet overende flere seriøse aktører den siste tiden.

Les mer hos Frifagbevegelse.