Tirsdag 19. februar møttes LOs representantskap for å diskutere vårens tariffoppgjør. På plass fra Norsk Arbeidsmandsforbund var nestleder Anita Johansen, Janita Blomvik, Karl S Olsen, Asbjørn Fritsen, Jens- Petter Hermansen og Kjell Norman Borglund.

LOs fremste tillitsvalgte er enige i kravet om økt reallønn, og økt kjøpekraft til alle er LOs hovedkrav til årets lønnsoppgjør. Mange grupper er misfornøyd med lønnsutviklingen, samtidig som nye tall for lønnsvekst viser at toppledere i industrien får en høyere lønnsutvikling enn arbeidstakerne for øvrig.

Nestleder Anita Johansen vil løfte likelønn og lavlønte i lønnsoppgjøret

– Oppgjøret skal fremme likelønn og bekjempe lavlønn. Mange av våre medlemmer har blitt rammet av svak lønnsutvikling og høy prisvekst. Det har gitt en svak reallønnsutvikling de siste årene. Denne utviklingen må vi snu, sier nestleder Anita Johansen.

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Et mellomoppgjør er mindre omfattende enn et hovedoppgjør. Det betyr at man i realiteten kun forhandler om lønn, mens man i hovedoppgjør forhandler om både lønn og andre arbeidsforhold.

Janita Blomvik sa fra talerstolen at hun visste at pensjon ikke hører hjemme i et mellomoppgjør, men ville advare om en ny måte å jukse med obligatorisk tjenestepensjon (OTP).

-Ved å opprette firmaer inne i et firma og dele ansettelsesforholdet i to med en ansettelse i hvert av firmaene, vil den nederste grensa for opptjening av tjenestepensjon fordobles. I stedet for pensjon fra første krone vil en da få pensjonsopptjening først etter en årsinntekt på nesten 200.000 kroner, sa hun.

Mellomoppgjøret starter 13.-14. mars når Fellesforbundet og Norsk Industri forhandler om frontfaget. Fristen er satt til 1. april. Frontfagsmodellen er styrende for lønnsoppgjør i Norge og danner grunnlaget for lønnsøkningen norske arbeidere.