ILO-informasjon på nett

FN-sambandet har nå lansert nye hjemmesider med ILO informasjon. Her finner du aktualiteter fra ILO og globalt arbeidsliv, konvensjoner i norsk oversettelse samt bakgrunnsinformasjon om ILOs arbeid for et mer rettferdig arbeidsliv.

Se siden her