Onsdag 4. november møtes Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel hos Riksmekleren

Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Handel og Service er kalt inn til Riksmekleren onsdag 4. november kl. 09.00 for å finne en løsning i vekterstreiken. Meklingen er frivillig.

Følg med på hjemmesiden for oppdatert informasjon.