Nettstedet www.handlehvitt.no er en del av kampanjen: ”Handle hvitt – det lønner seg å vite”. Kampanjen starter 1. november. Det er Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) bestående av LO, NHO, KS, YS, Unio og Skatteetaten som står bak kampanjen. Kampanjen varer ett år og vil være synlig også på nettsteder der man finner håndverkere, plaktater, busser, annonser, messer, lokale arrangementer osv.

Oppussing, hjelp til rengjøring, barnepass og lignende tjenester i hjemmet handles ofte svart. En undersøkelse Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) har gjort, viser at anslagsvis 100 000 norske hjem vaskes ved bruk av svart arbeid. Samtidig er det svært få som kjenner til de forenklede innberetningsordningene for arbeid i hjemmet.