Kvartsholdig steinstøv kan gi kols, astma, kreft og silikose (steinlunger).

Over en lenger tid har NRK fulgt Norsk Arbeidsmandsforbunds regionale verneombud for anlegg rundt om i landet på anleggsplasser og kan dokumentere brudd på lov og forskrifter.

Bygg- og anleggsvirksomhet er en av de mest ulykkesutsatte næringene i det norske arbeidslivet, både med tanke på arbeidsskadedødsfall og arbeidsskader. NRK dokumenterer gjennom sin artikkelserie at arbeidsfolk fremdeles står ubeskyttet i farlig støv.

Én av tre anleggsarbeidere oppga at de kan se eller lukte mineralstøv i luften. Ingen annen yrkesgruppe rapporterer høyere. Kvartsstøv utgjør den største helserisikoen for bygg- og anleggsarbeidere i Europa etter asbest. Kvarts er en viktig industrimineral i Norge, og brukes i hovedsak til metallurgisk industri. Mineralet er også en viktig ingrediens i materiale som murstein, fliser, stein, betong og asfalt. Kvartsstøv sliter i lungevevet og kan føre til kreft og kols. På både statlige og private anleggsplasser er arbeiderne ubeskyttet mot det farlige støvet.

For å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø på anleggsplasser er det avgjørende med forebyggende tiltak og at alle aktører tar ansvar.

Les artikkelserien her:

Del 1 – Norske anleggsarbeidere risikerer alvorlig lungesjukdom

Del 2 – Kreftfremkallende steinstøv på norske statlige anleggsplasser