Anne Børrud1I dag ble det 33. LO kongress åpnet med sanger til ettertanke med Åge Alexandersen og Mikael Wiehe. Kongressen varer helt fram til tirsdag 7. mai. Norsk Arbeidsmandsforbund har 10 delegater på kongressen.

På kongressen skal LOs handlingsplan for de neste fire årene vedtas. Handlingsplanen legger grunnlaget for LOs politiske aktivitet de neste fire årene.

Delegasjonen fra Norsk Arbeidsmandsforbund ledes av nesteleder Helge Haukeland. Forbundsleder Erna Hagensen møter som representant fra LOs sekretariat. Hun sitter også i LOs valgkomitè. 

Arbeidsmanden følger vår delegasjon gjennom hele kongressen.

Frifagbevegelse følger alt på kongressen.