29. april 2019
1409 SAS-piloter i Sverige, Norge og Danmark er tatt ut i streik. De krever økt forutsigbarhet og medbestemmelse over arbeidsplaner. Å ha en forutsigbar arbeidstid som muliggjør å planlegge et privatliv burde vært en selvfølge. I dag har mange av SAS-pilotene ikke kontroll på hvor, når og hvor lenge de skal jobbe. I verste fall kan de risikere å jobbe opptil syv helger på rad.

Rett før forhandlingsstart valgte SAS å fjerne alle eksisterende avtaler med pilotene om samarbeid, produksjon, karriereutvikling og ansiennitetssystemer. Norsk Arbeidsmandsforbund kan ikke akseptere at SAS som arbeidsgiver ensidig skal diktere alle avtaler med sine ansatte. Medbestemmelse på arbeidsplassen er viktig for både demokratiet og den norske modellen. Vi støtter pilotenes krav om å beholde eksisterende samarbeidsavtaler som sikrer retten til en trygg og forutsigbar jobb.

SAS-pilotenes mål har vært å komme til enighet og de har allerede strukket seg langt. Pilotene har Norsk Arbeidsmandsforbunds fulle støtte i denne kampen. De stiller rimelige og rettferdige krav, og kjemper også for mange andre arbeidstakere i Norden.