Under Arendalsuka holder LO og LO-forbundene åpent hus i Bankgården. Her finner du fullstendig program.

Torsdag 15.august kl. 10-12 inviterer Norsk Arbeidsmandsforbund til debatt om framtidens arbeidsliv og utfordringene for det organiserte arbeidslivet. 

De raske endringene i arbeidslivet utfordrer arbeidsfolks trygghet, velferd og lønn. Nye teknologiske løsninger forandrer arbeidsoppgavene og internasjonale strømninger og konkurranse setter arbeidsplasser og bedrifter under press.

Det vil bli lagt særlig fokus på anleggssektoren. Hvordan skal Norge møte økt internasjonalisering? Hva kan politikere og partene i arbeidslivet gjøre for å møte et arbeidsliv i endring?

Vi skal blant annet diskutere problem og erfaringer i tilknytning til arbeidsinnvandring, organisering på tvers av EØS-området, arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar, kontraktstørrelser og utenlandske selskaper.

Det vil være innledning om forbundets egne erfaringer og fra Fafo i tilknytning til rapporten «Drivkrefter og utfordringer for den norske modellen». Sesjonen avsluttes med en debatt mellom sentrale aktører i bransjen.

Til debatt møter:
Anita Johansen, forbundsleder i Norsk Arbeidsmandsforbund
Siv Henriette Jacobsen, Arbeiderpartiet
Stein Gunnes, sjeføkonom Maskinentreprenørenes forbund (MEF)
Vigdis Bjørlo, Bane NOR
Siri Bergh, Byggenæringens Landsforening (BNL)

Debatten vil bli ledet av Kaia Storvik fra Tankesmien Agenda.

Det vil bli enkel servering.

Arrangementet vil bli streamet her.