Forbundsleder Anita Johansen og generalsekretær i Norsk Folkehjelp Henriette Westhrin signerte samarbeidsavtale om internasjonal solidaritet i Sør-Afrika

I mai vedtok landsmøtet en årlig bevilgning til Norsk Folkehjelp på 250.000 kroner for den nye landsmøteperioden. Mandag 24.juni signerte forbundsleder Anita Johansen en forlengelse av samarbeidsavtalen med Norsk Folkehjelp.

-Vårt internasjonale engasjement handler om solidaritet med arbeidere i alle land som kjemper for økonomisk og sosial rettferdighet, sier forbundsleder Anita Johansen.

Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Folkehjelp har blitt enige om å inngå en ny langsiktig samarbeidsavtale med støtte til folkehjelpens landprogram i Sør-Afrika for perioden 2019-2022, med fokus på gruvearbeideres og slumbeboeres rettigheter. 

Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Folkehjelp deler sterke tradisjoner for internasjonal solidaritet. Gjennom flere landsmøteperioder har Norsk Arbeidsmandsforbund gitt langsiktig økonomisk støtte til Norsk Folkehjelps internasjonale arbeid.

Samarbeidsavtalen mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Folkehjelp vil være støtte til folkehjelpens Norad-landsprogram i Sør-Afrika med fokus på arbeidet til de to partnerorganisasjonene, Alternative Information Development Centre (AIDC) og Abahlali baseMjondolo. Pengene som bevilges vil bli brukt til programstøtte, politisk påvirkningsarbeid og organisatorisk samarbeid. 

Norsk Folkehjelp har vært tilstede i Sør-Afrika siden 1992, og virksomheten ledes fra landets største by, Johannesburg. Etter hvert som den politiske situasjonen endret seg i retning frigjøring og demokrati innledet Norsk Folkehjelp samarbeid med sosiale organisasjoner og interessegrupper i regionen som jobbet for å påvirke utviklingen i retning omfordeling, utjevning, og demokratisering.

Sør-Afrika har en demokratisk forfatning og lover som skal sikre like rettigheter for alle. Landet er rikt og regjeringens politikk har fremmet økonomisk vekst og bedre samkvem mellom de ulike folkegruppene. Store grupper har fått det bedre og har nå tilgang til utdanning, bolig og helsevesen.

Samtidig sliter landet med store utfordringer. Rikdom og makt er ekstremt skjevt fordelt og gjør Sør-Afrika til et av landene i verden med størst ulikhet. Økonomisk og politisk makt er i hendene på en liten elite som består av hvite, men også forretningsfolk og investorer fra den svarte delen av befolkningen, og folk med politiske verv og posisjoner i regjeringsapparatet. Samtidig sliter landet med en ekstremt høy arbeidsledighet. Sosiale velferdsordninger undergraves av privatisering av offentlige tjenester.