Forbundsleder Anita Paula Johansen sammen med generalsekretær i Industri All Norden, Reijo Paananen.

Norsk Arbeidsmandsforbund ble tirsdag 20. august medlem i organisasjonen for  industriansatte i norden, Industri All – Norden.

-I denne sammenheng er bergindustrien sentral, og det er viktig at vi er delaktige i den nordiske faglige debatten på vegne av våre medlemmer i denne sektoren, sier forbundsleder Anita Johansen. 

Forbundet har i flere år vært medlem i Industri All Global og Europe. Den nordiske organisasjonen har godt over en million medlemmer.

Forbundsleder Anita Johansen som også ble valgt til styremedlem i den nordiske organisasjonen sier at det er viktig for forbundet å ha tett dialog med våre nordiske naboland slik at vi kan tale med en felles nordisk stemme i viktige internasjonale spørsmål som omhandler industrisektoren.