Fotograf: Simen Strømme

Pressemelding 01.12.2020

– Norsk Arbeidsmandsforbund har i dag sendt over et nytt løsningsforslag til NHO Service og Handel i tilknytning til vekterstreiken, sier forbundsleder Anita Johansen.

Løsningsforslaget innebærer ikke økonomiske endringer utover det som allerede ligger i oppgjøret, men inneholder tekstmessige presiseringer, blant annet den legitime retten til fastlønn for vektere.

Dette er et forslag som kan bringe denne konflikten til en løsning.

Konsekvensene for sikkerhetsbransjens kunder er nå så store at begge parter må være seg sitt ansvar bevisst og bidra til en løsning. De gjenstående punkter i forhandlingene er ikke av en slik karakter at arbeidsgiverne kan forsvare å lamme store deler av virksomheten hos egne kunder.

Vaktselskapene, med ett unntak, er villige til å godta den fremlagte løsningen. Dette bør bidra til at streiken kan avsluttes.

Vi har strukket oss så langt det er mulig og ber om at arbeidsgiversiden gjør det samme.

– Vi er åpne for dialog når som helst, sier forbundsleder Anita Johansen.