Leder i Arbeidsmandsforbundet, Anita Johansen, vil ha flere tiltak til anleggsnæringen. Foto: Werner Juvik

Norsk Arbeidsmandsforbund organiserer store deler av anleggsbransjen og ser positivt på de forslag til krisepakke regjeringen lagt fram. Forbundsleder Anita Johansen er fornøyd med at regjeringen ønsker at anbudene skal deles opp, så det er mulig for norske entreprenører å legge inn anbud.

– Dette er et skritt på veien men vi krever flere tiltak for å sikre at anleggsfolk har en jobb å gå til etter koronakrisen, sier forbundsleder Anita Johansen. 

Norsk Arbeidsmandsforbund krever:

  • Tilskudd på 300 millioner kroner til Bane NOR og 1 milliard kroner til Statens vegvesen for å fremskynde mindre vedlikeholdsprosjekter innenfor samferdsel som kan starte opp raskt.
  • Regjerningen kommer tilbake til når samferdselssektorene har klargjort prosjekter som kan gjennomføres raskt for ytterligere bevilgninger.
  • Ekstramidler til fylker og kommuner for finansiering av mindre vedlikeholds- og utbedringsprosjekter innen samferdsel og som kan starte opp raskt.

-Anleggsbransjen er en bransje som, med de rette smitteverntiltak, kan fortsette å produsere på et høyt nivå også i disse spesielle tider, sier forbundsleder Anita Johansen.

Utsettelser av prosjektering og oppstart vil kunne skape problemer for sysselsetting og rekruttering i bransjen i lang tid.

– Det er viktig å opprettholde Nasjonal transportplan (NTP) og at prosjekter kommer ut som planlagt, fortsetter Johansen.

For at bransjen skal unngå flere permitteringer i nær fremtid mener vi at det kreves ekstra og mer direkte bransjerettede tiltak. Det er viktig å holde hjulene i gang der hvor det er mulig.

Vi ser at det med ekstra bevilgninger til Bane Nor og Statens Vegvesen er det muligheter å fremskynde vedlikeholdsprosjekt innen samferdsel som kan igangsettes fort. Det må og bevilges ekstramidler til fylker og kommuner for å finansiere vedlikeholds- og utbedringsprosjekter som kan starte opp raskt. 

-Samferdselssektorene må klargjøre prosjekter som kan gjennomføres raskt og regjeringen må da komme med ytterlige bevilgninger, avslutter forbundsleder Anita Johansen. 

 

  •