-TV-aksjonen er en stor nasjonal dugnad der vi har deltatt i mange år. Jeg er glad for at TV-aksjonen 2018 er tildelt Kirkens Bymisjons viktige arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. Årets tematikk overlapper mange av de sakene vi arbeider for, som å bekjempe arbeidsledighet, sosial dumping og menneskehandel, sier forbundsleder Erna Hagensen.

Norsk Arbeidsmandsforbund har som tradisjon å gi et kronebeløp per aktivt medlem til TV-aksjonen. Forbundsstyret vedtok at det i år skal bevilges 1,50 kr (pr. 31. juli 2018 har vi 26.674 aktive medlemmer).

I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 21.oktober.

Om årets aksjon

Med TV-aksjonens innsamlede midler skal Kirkens Bymisjon «skape møter som kan redde liv». Det kan handle om å dekke basisbehov som mat, en seng å sove i og toaletter, spesielt aktuelt for fattige tilreisende personer. Kirkens Bymisjon skal etablere flere akuttovernattinger, etablere enkle matstasjoner som skal servere minst ett varmt måltid om dagen til mennesker som ellers har få steder de kan komme innendørs og spise varm mat, og sikre at flere byer har et sanitærtilbud som toaletter, dusj og vaskemaskin.

Videre skal Kirkens Bymisjon skape arbeidsplasser til mennesker som av ulike grunner faller utenfor det ordinære arbeidslivet, enten det er på grunn av rus, psykisk helse eller frafall i skolen.

Deler av midlene skal gå til arbeidstiltak til utsatte grupper. Det skal etableres flere kafeer for folk med ruserfaring eller dårlig psykisk helse der alle kan oppleve fellesskap, spise næringsrik mat, få hvile og informasjon om andre deler av hjelpeapparatet.

Les mer om årets TV-aksjon og meld deg som bøssebærer.