Nestleder Brede Edvardsen og forbundsleder Anita Johansen ser frem til å delta i arbeidet med Norgesmodellen.
Foto: Kari Bernardini 

På en pressekonferanse 13. desember la næringsminister Jan Christian Vestre og Arbeidsminister Hadia Tajik frem regjeringens ambisiøse plan for offentlige anskaffelser i Norge, og først er det bygg/anlegg og renholdsbransjen som skal få et løft.
Det offentlige handler hvert år varer og tjenester for mer enn 600 milliarder kroner, og er med det den suverent største oppdragsgiveren her til lands. I dag stilles det for få krav til dem som skal få kontrakter som betales med våre skattepenger, og AP-statsrådene lover nå en kraftig forbedring:
– Vi skal pinadø sørge for at pengene det offentlige handler for skal brukes smart, og til å fremme et anstendig arbeidsliv, sa næringsminister Vestre, og føyde til: – Det skal ikke lønne seg å ta snarveier!
Arbeidsminister Tajik lover storrengjøring i arbeidslivet: -Det kan ikke bare være pris som er det viktigste kriteriet i et anbud, lønns- og arbeidsvilkår må vektlegges mye sterkere for å bekjempe sosial dumping! Ofte er det våre utenlandske kolleger som blir utnyttet, og de har større risiko for skader, bl.a. fordi de mangler norskkunnskaper. Sånn kan vi ikke ha det, sa arbeidsministeren.
Norsk Arbeidsmandsforbund har stått i denne kampen i en årrekke og har kommet med en rekke innspill til regjeringens arbeid, både i anlegg- og renholdsbransjen. Nestleder i forbundet, Brede Edvardsen som selv har vært renholder, lister opp gode innspill: – Arbeidstilsynet må styrkes slik at regelverket kan følges opp, virksomhetsoverdragelse må alltid være normen når nye eiere overtar et anbud, og stillingsprosenten må kraftig opp. I dag er gjennomsnittet bare 50% stilling, og det kan jo ingen leve normale liv på, sier han.
Forbundsleder Anita Johansen følger opp: -Vi må stille krav om tariffavtaler i bedriftene som vinner anbud, de må ha lærlinger på plass, og innleie fra bemanningsbransjen må begrenses til et minimum. Arbeidsfolk skal ha faste jobber, og minst halvparten av de ansatte på et prosjekt skal være fagfolk som er fast ansatt. Sånn bygger vi et arbeidsliv som folk kan leve med, sier Johansen, og legger til: -Vi ser frem til å bli invitert inn i det videre arbeidet med Norgesmodellen, her er det våre medlemmers fremtid både i anleggs- og renholdsbransjen som er i støpeskjeen, og vi vet godt hvor skoen trykker!

Norgesmodellen skal innføres i etapper, og regjeringens mål er at modellen til slutt skal inngå i lovverket, og dermed oppfylle alle de ulike modellene som i dag er i bruk i kommuner og fylkeskommuner over hele landet.