Innlegg av forbundsleder Erna Hagensen i Norsk Arbeidsmandsforbund.

Jeg blir opprørt når jeg hører Fremskrittspartiets leder Siv Jensen sitte på sitt behagelige kontor i Stortinget og oppfordrer norske arbeidstakere til å slutte med å skulke jobben og at norsk arbeidsmoral er for dårlig. Det er utrolig at Jensen bare kan slenge ut slike påstander uten å bli stilt ovenfor kritiske spørsmål om grunnlaget for disse påstandene.

Det er ingen tvil om at sykefraværet har flere årsaker og er en sammensatt problemstilling som består av mange sammensatte faktorer. Jeg vil trekke frem anleggsbransjen som ett eksempel på en bransje hvor sykefraværet har økt med over 20 prosent det siste året. Norsk Arbeidsmandsforbund organiserer store medlems- grupper innenfor denne sektoren. I motsetning til tidligere er denne bransjen i dag preget av anbuds- og konkurranseutsetting. Kravene til arbeidsmiljø og arbeidstid blir ofte satt til side til fordel for å få ferdigstilt prosjekter innen angitte anbuds- og tidsrammer. At dette er i strid med lov og avtaleverk hjelper lite i den virkelige verden hvor vi daglig ser brudd på dette langs norske veier som følge av et tøft anbudsmarked.

Dette innebærer ofte at anleggsarbeidere og maskinkjørere blir utsatt for et betydelig psykisk og fysisk arbeidspress som innebærer at arbeidsdagen lir til langt på kveld og at man blir satt under press for å bli ferdig til fastsatte tidspunkter. For eksempel må en maskinfører under større veg-prosjekter jobbe uten stans ved stengning av vei grunnet arbeider. Ofte er det slik at man har en time på å bli ferdig for å unngå omfattende bøter fra offentlige myndigheter ved stengning. Det sier seg selv at et slikt system er svært arbeidsbelastende og etter min mening helt uforsvarlig. Hvis ikke man utfører arbeidet til fastsatt tid står man både ovenfor bøtesystemer og faren for å miste arbeidet/kontrakter ved neste anbudsrunde som bedriften deltar i. I tillegg til dette står man ovenfor en rekke useriøse aktører som benytter sosial dumping og skatte og regelunndragelser i sitt virke for å tjene penger i anleggsbransjen.

Jeg kunne nevnt flere
og andre bransjer hvor vi ser den samme utviklingen, og jeg er ikke i tvil om at anbud og konkurranseutsetting både i privat og offentlig regi både bidrar til økt sykefravær og er i direkte motstrid til prinsippene om høy kvalitet og godt arbeidsmiljø. Jeg tar avstand fra Siv Jensens dyneløfting og angiversamfunn fordi jeg mener at dette er en helt feil og uriktig innfallsvinkel på de utfordringene vi står ovenfor når det gjelder å redusere sykefraværet. Vi må gripe fatt i de faktiske grunnene til økt sykefravær.

Erna Hagensen
forbundsleder