Forslag til navn på det nye forbundet er:  FORBUNDSALLIANSEN. Intressen for hva det nye forbundet skal hete har vært stor. Hele 108 forslag er kommet inn. Det var allikevel Forbundsalliansen som gikk av med seieren.

 

Mandag denne uken satte navnejurien punktum for spekulasjonene i hva styringsgruppas forslag til navn skal være. De gikk for Forbundsalliansen. Det var lovet premie for alle fem som kom på topp. I tillegg til vinneren var dette: 

  • Arbeiderforbundet
  • flere varianter av allianse-begrepet (blant annet LO-alliansen)
  • 4U (som på engelsk kan uttales «For you»)
  • Solidar
  • Forbundsalliansen

Til Arbeidsmanden forteller Bjørn Willadsen, prosjektleder, at navnejuryen til slutt falt ned på Forbundsalliansen, fordi Forbundsalliansen er et navn som kan favne alle yrkesgrupper i de fire forbundene. Alliansebegrepet viser enhet mellom arbeidstakere i alle yrker, samtidig som det kan åpne for nye medlemsgrupper.

Les mer i Arbeidsmanden