LO-leder Hans-Christian Gabrielsen oppfordrer alle medlemmer til å delta i medlemsdebatten. Foto: Sandra Skillingsås

Hva skal vi gjøre med de økende forskjellene i Norge?

– Det er grundig dokumentert at ulikhetene i landet vokser,  både når det gjelder formue og inntekt. Gapet mellom topp og bunn er blitt mye større, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.  

De som har mest får det bedre – mens de som har minst får enda mindre å rutte med. LO jobber imot en slik utvikling. Vi ønsker et samfunn med like muligheter for alle.

Vi vil gjerne høre din mening om de økende forskjellene!

LOs medlemsdebatt gjennomføres før LO-kongressen i mai 2021.  Debatten vil bli oppsummert på kongressen og sammen med kongressens øvrige vedtak danner de utgangspunktet for LOs engasjement ved stortingsvalget senere samme år.   

Du som deltar i LOs medlemsdebatt er med i trekningen av 15 smartklokker.