Publisert av Arbeidstilsynet 02.07.2018

Forbrukere som kjøper hjelp fra renholdsvirksomheter til rengjøring av huset må fra 1. juli benytte renholdsvirksomheter som er registrert og godkjent i Arbeidstilsynets renholdsregister.

Sjekk i renholdsregisteret om renholdsvirksomheten du bruker er godkjent. 

Alle renholdsvirksomheter må være godkjent av Arbeidstilsynet og registrert i et Renholdsregisteret for å drive lovlig. For å komme svart arbeid og arbeidslivskriminalitet til livs, har bedrifter i dag forbud mot å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke er registrert og godkjent av Arbeidstilsynet.

Private har inntil nå vært unntatt fra forbudet. Fra 1. juli fjerner regjeringen unntaket, slik at også private må sjekke at renholdsbedriften de kjøper fra er godkjent.

Les hele nyhetssaken på regjeringen.no